Najwan tog steget

När Najwan kom till Sverige tillbringade han sina första månader med att dagligen gå till Portalen för att få en tidig introduktion till svenska språket. Här knöt han många kontakter och fick hjälp in på arbetsmarknaden.

Eldsjälen bakom Portalen

Portalen drivs av eldsjälar. En av de främsta är Natalia Bonilla. Hennes engagemang har tagit henne från Bogotá till Hageby.

Ett andra hem

Kort efter att Manal och hennes make kommit till Sverige från Syrien gick de till Portalen. Där fick de lära sig svenska, de fick hjälp att söka jobb och utbildning, träffa både svenskar och andra nyanlända i samma situation. Kort sagt: Början på en långvarig vänskap som varar ännu.

Långsiktiga möjligheter

När Hassan Hanna Deeb blev inkallad till militären för andra gången beslutade han sig. Han var tvungen att fly från Syrien. Väl framme i Norrköping kom han snabbt i kontakt med Portalen. Här fick Hassan hjälp att göra en långsiktig plan för hur han skulle bygga upp sitt nya liv i sin nya stad.

Det finns inga gränser mellan oss

Rotarys mentorskapsprogram ska hjälpa adepter från Portalen att snabbare komma in i det svenska samhället. May Dahi och Monica Rosander är ett lysande exempel på det. Men de blev inte bara adept och mentor – de blev vänner för livet.

Bästa möjliga start

Maggie minns än i dag första gången hon kom till Portalen. Där fick hon hjälp att lära sig svenska och söka jobb. Det blev vändpunkten för mig, säger hon.

Hopp om framtiden

David väntar fortfarande på uppehållstillstånd för sig och sin familj. Portalen har gett honom och hans fru sysselsättning på dagarna och på köpet även en positivare syn på sitt nya liv.

Portalen är en satsning som syftar till att få ut fler människor i egen försörjning. Verksamheten bedrivs i partnerskap mellan sex lokala aktörer på två platser i Norrköping – Hageby och Ringdansen. Sedan starten hösten 2011 har drygt 250 personer tagit sig från bidragsberoende till egen försörjning. Portalens verksamhet tar sin utgångspunkt i den amerikanska utvecklingsteorin ABCD (Asset Based Community Development), där fokus flyttas från individens problem och brister till hennes kompetenser och förmågor och hur dessa kan nyttjas i syfte att skapa egen försörjning. Verksamheten utgår från de fyra hörnstenarna – närhet, enkelhet, nätverk och ömsesidig nytta (50/50). I partnerskapet ingår förutom Hyresbostäder också Svenska kyrkan, Norrköpings kommun, Migrationsverket, ABF och Marieborgs Folkhögskola.
Kampanjen Starkare Tillsammans ska leda till fler mentorer och volontärer till Portalen
I fem år har Portalen varit en viktig mötesplats för Hagebyborna. Med öppna dörrar välkomnas alla som vill komma i sysselsättning eller agera volontärer – med stor framgång. Så kommer också arbetet att fortsätta. Med en skillnad – Portalen kommer att öppnas i fler områden.

Portalen Hageby

Portalen Navestad

Vi hörs!

Hageby
Plåtslagaregatan 93
603 48 Norrköping

Navestad
Ringdansen centrum
603 69 Norrköping

070-510 66 21
info@portalennorrkoping.se

Besök oss på Facebook:
Portalen i Norrköping