Manal på Idrottens hus

”Vi vill vara en pusselbit i deltagarens resa mot studier och arbete”

ABF:s engagemang sträcker sig från den enskilda människans vardag till ett gemensamt arbete för ett hållbart samhälle. Studieförbundets ambition är att vara en förändringskraft för ökad jämlikhet och en mer deltagande demokrati.
– I Portalen handlar det främst om att med bidra med en pusselbit i deltagarens resa mot vidare studier och arbete, säger Gunilla Solveigsdotter, chef för ABF Östergötland.
Hon konstaterar att man ser det prioriterat att finnas med som samhällsaktör med aktiv lokal närvaro.
– Folkbildning och kulturliv är något som gör livet rikare för individen och en demokrati- och förändringskraft i samhället. Det vill vi bidra med i Portalens gemensamma arbete.
Gunilla Solveigsdotters hoppas att Portalens och ABF:s gemensamma arbete ska leda till ett mer inkluderande samhälle med mer lika villkor och livschanser.
– Visionen är att Portalens arbete på sikt kommer vara allas angelägenhet oavsett var vi bor i kommunen. Utmaningen är att hela tiden utveckla och förändra verksamheten utifrån deltagarnas utgångspunkt och behov till ett självständigt liv. Långsiktighet, uthållighet och kreativitet är nyckelord för en positiv utveckling.

“Folkbildning och kulturliv är något som gör livet rikare för individen och en demokrati- och förändringskraft i samhället.”

Gunilla Solveigsdotter

chef, ABF Östergötland.