Deltagare

Najwan tog steget

När Najwan kom till Sverige tillbringade han sina första månader med att dagligen gå till Portalen för att få en tidig introduktion till svenska språket. Här knöt han många kontakter och fick hjälp in på arbetsmarknaden.

Eldsjälen bakom Portalen

Portalen drivs av eldsjälar. En av de främsta är Natalia Bonilla. Hennes engagemang har tagit henne från Bogotá till Hageby.

Ett andra hem

Kort efter att Manal och hennes make kommit till Sverige från Syrien gick de till Portalen. Där fick de lära sig svenska, de fick hjälp att söka jobb och utbildning, träffa både svenskar och andra nyanlända i samma situation. Kort sagt: Början på en långvarig vänskap som varar ännu.

Det finns inga gränser mellan oss

Rotarys mentorskapsprogram ska hjälpa adepter från Portalen att snabbare komma in i det svenska samhället. May Dahi och Monica Rosander är ett lysande exempel på det. Men de blev inte bara adept och mentor – de blev vänner för livet.

Bästa möjliga start

Maggie minns än i dag första gången hon kom till Portalen. Där fick hon hjälp att lära sig svenska och söka jobb. Det blev vändpunkten för mig, säger hon.