Manal på Idrottens hus

”Vår styrka är partnerskapet”

För Hyresbostäder står social hållbarhet högt på agendan. Portalen är ett av de viktigaste projekten kopplat till detta.
– Vi har ett stort engagemang i Portalen och är med och driver Portalen som en hjärtefråga, säger Caroline Bielkhammar, chef för Bosociala enheten på Hyresbostäder.
Hon konstaterar att Hyresbostäder är med i Portalen för att det är viktigt att göra något i deras bostadsområden för att förändra situationen.
– Vi är en av Norrköpings samhällsmedborgare och det ligger både i vårt ansvar och i ren självbevarelsedrift att agera och reagera när områden börjar karaktäriseras av låg förvärvsfrekvens, hög ohälsa och segregation.
Enligt Caroline Bielkhammar kan man göra otroligt mycket tillsammans – något som också varit Portalens pelare från allra första början.
– Vi kan testa nya vägar, andra metoder och använda våra stora nätverk för att stötta människor att själva ta klivet mot försörjning. Vår styrka och kraft är just partnerskapet – allt från huvudmännen till samverkan med föreningar, volontärer och näringslivet. Portalen är en plattform för en bättre framtid.

”Portalen är en plattform
för en bättre framtid” Caroline Bielkhammar

chef för Bosociala enheten, Hyresbostäder