Initiativ från Portalen

#starkaretillsammans är ett initiativ från Portalen i syfte att engagera fler företag, organisationer och enskilda Norrköpingsbor i arbetet med att få ut fler människor i egen försörjning. Satsningen innebär att Portalens arbete än starkare kommer att genomsyras av volontärarbete; en viktig hörnsten i verksamheten. Genom samarbeten och volontärer kan Portalens deltagare erbjudas mentorskapsprogram, anställningar, praktik- och utbildningsplatser m.m. #starkaretillsammans tar sin utgångspunkt i övertygelsen om att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Genom en fantastisk uppslutning under 2017  finns i nuläget fler än 200 nya personer anmälda som intresserade för att bli volontärer, och samarbetsavtal med 15 lokala aktörer, bland annat: Kolmårdens Djurpark, Rotary, IFK Norrköping, Dolphins Basket och Vita Hästen Hockey.

Anmälda volontärer

Samarbetsavtal

På väg med Portalen

Pilotprojektet På väg till etablering genomfördes av Portalen tillsammans med Migrationsverket. Syftet var att genomföra ett aktivitetsprogram för asylsökande i Hageby för att få en bättre väg in i det svenska samhället. Resultatet? Utmärkt!

Att komma som asylsökande från ett annat land innebär en tuff utmaning och att passivt sitta och vänta på ett beslut är enormt påfrestande. Därför bestämde sig Portalen för att tillsammans med Migrationsverket genomföra pilotprojektet På väg, där asylsökande får något meningsfullt att sysselsätta sig med under väntan på beslut. På så sätt finns också möjlighet till en snabbare etablering och integration i samhället och på arbetsmarknaden i de fall deltagaren i projektet får uppehållstillstånd.
– Totalt deltog 28 personer i utbildningen,­ där de flesta varit i Sverige i tre till fyra ­månader. Närvaron var mycket hög, i genomsnitt minst 80 procent, och frånvaron hade oftast giltiga skäl, säger Torsten Torstensson som också ansvarade för utvärderingen av projektet.

Betydelsefulla rutiner

Varje vardag i nio veckor samlades deltagarna för att hitta en riktning i sitt liv, sätta mål och få stöd att forma vägen.
– Vi märkte att det betydde enormt mycket för de asylsökande att ha en fast aktivitet. Det är betydelsefullt att få träffa andra personer när man befinner sig i en situation fylld av oro för framtiden och för anhöriga som är kvar i hemlandet. Det påverkade verkligen alla deltagare på ett positivt sätt – det är svårt att mäta, men är en positiv effekt av pilotprojektet, säger Torsten Torstensson.

Kunskap om svenska samhället

Olika metoder användes, exempelvis kommunikativa övningar, grupp­arbeten, hemarbeten, föreläsningar och livsberättelser, där studiecirkeln var en av huvudmetoderna.
– Programmet inleddes med individuella inskrivningssamtal för att få koll på utbildning, yrke, intresse och förväntningar. Deltagarna hade inga kunskaper i svenska sedan tidigare, vilket gjorde svenska språket och samhället till en viktig del att lära sig. Dessutom fokuserade programmet på arbetsmarknad, jobb, den svenska koden och datakunskap, säger Torsten Torstensson.
Studiebesök hjälpte till med att få igång vardagssvenskan, liksom besök från olika organisationer omkring Hageby.
– En stor hjälp var Portalens goda förankring i närområdet. Flera av deltagarna fick praktik redan under utbildningen.

Bilden av Sverige förändrades

Målen för aktivitetsprogrammet var höga. Ett av sätten att följa upp utbildningen var att ställa frågor till deltagarna som filmades vid två separata tillfällen.
– Det som framförallt var positivt var att uppfattningarna man hade om Sverige och det svenska samhället förändrades. Många av kvinnorna insåg att deras möjligheter var helt annorlunda jämfört med i deras hemländer. Här fanns både kvinnliga präster och busschaufförer. Det var ett viktigt och starkt intryck, säger Torsten Torstensson.
Med en bättre språkkunskap blir deltagarna mer självständiga, och får ett verktyg för att klara av vardagen. Att få chansen att fundera över sin framtid, att se möjligheter och att ta eget ansvar är en enormt viktig effekt av projektet.

Viktigt projekt för framtiden

Trots att utvärderingen tydligt visade på positiva effekter och en snabbare integration i samhället och på arbets­marknaden så har projektet inte kunnat fortsätta.
– Vid diskussion om en fortsättning dök det tyvärr upp en del byråkratiska hinder. För att kunna göra en mer regelbunden utbildning krävdes
en upphandling, samtidigt som Migrationsverket under 2015 nästan enbart lade resurserna på att minska handläggningstiderna.
Portalen arbetar vidare med aktiviteterna på egen hand tillsammans med olika organisationer i Hageby­området.
– Men det är tyvärr långt ifrån alla asylsökande som får en möjlighet att utföra aktiviteter på halvtid sedan pilotprojektet lade ner. Nu är det ­Arbetsförmedlingen som kommer att få ansvaret för etableringsaktiviteterna under asyltiden. Jag hoppas innerligt att de tar tag i frågan, projektet visar tydligt att det ger effekt, säger Torsten Torstensson.

PÅ VÄG TILL ETABLERING

På väg till etablering var ett pilotprojekt som genomfördes av Migrationsverket och Portalen under hösten 2014.

Projektet höll på i sammanlagt

veckor, 3,5 timmar varje vardag.

Totalt deltog

asylsökande i åldern 19-47 år boendes i Hageby.

Deltagarna delades in i två grupper och efter det genomfördes individuella inskrivningssamtal.

Aktivitets­programmet var indelat i fyra block:

  • svenska­ språket och samhället
  • datakunskap
  • arbetsmarknaden och jobbfokus
  • samt den svenska koden.

Resultatet var mycket tillfredsställande. Deltagarna kunde presentera sig på svenska, klara normala vardags­situationer och skriva kortare meningar. De fick en bättre själv­känsla samt en grund för en snabbare etablering och integrering i samhället.