Manal på Idrottens hus

Behoven av den här typen av insatser ökar”

De senaste 30 åren har Marieborgs Folkhögskola varit engagerad i Hageby och Navestad med fokus på utbildningsinsatser för dem som behöver utbildning för att stärka sin situation i samhället och ta makten över sin egen framtid.
– För oss känns det självklart att vi tillsammans med övriga partners nu engagerar oss i Portalens arbete, säger rektorn Jerry Wiklund.
Marieborgs Folkhögskola agerar främst som vägen vidare för dem som behöver bygga på sin utbildning för att komma närmare ett jobb och egenförsörjning.
– Portalen och de som deltar har varit en viktig rekryteringsbas för våra utbildningar, berättar Jerry.
Han skulle vilja se ett Portalen i varje bostadsområde där behoven av Portalens arbete finns; där organisationer och olika samhällsaktörer samverkar för att stödja människor att nå sina mål.
– Jag tror att Portalen kommer att finnas på olika platser i Norrköping eftersom behoven av den här typen av insatser kommer att öka i framtiden.

I framtiden tror jag att Portalen kommer att finnas på olika platser i Norrköping.”