Manal på Idrottens hus

”Portalen är här för att stanna och expandera”

Norrköpings kommun är en av fem partners som engagerar sig i Portalens verksamhet.
Veronica Höijer, strateg för områdesutveckling i Norrköpings kommun menar att Portalen är en möjlig väg med dess partnerskap att tillsammans arbeta med de stora utmaningarna det innebär med arbetslöshet.
– En utveckling av Portalen till fler områden där behov finns, är önskvärd då Portalen fyller ett tomrum idag, där andra insatser inte riktigt räcker till säger Veronica Höijer.
– För framtiden tror jag samverkan som metod är nödvändig för utveckling, speciellt med den flexibla anpassningsbarhet som Portalen utgör.

”Portalen fyller ett tomrum” Veronica Höijer

strateg för områdesutveckling, Norrköpings kommun