Ledningsgrupp

Verksamheten bedrivs i partnerskap mellan fem lokala aktörer på två platser i Norrköping – Hageby och Ringdansen. Företrädare från partnerskapet berättar här om varför de är med och driver Portalen.

Alla i ledningsgruppen

Portalen drivs i partnerskap mellan Hyresbostäder, Svenska kyrkan, Norrköpings kommun, ABF och Marieborgs Folkhögskola. Gemensamt utgör man Portalen ledningsgrupp med ansvar för verksamhetsplanering, personal och finansiering. I mars 2018 utgörs Portalens ledningsgrupp av följande personer.

Caroline Bielkhammar

Hyresbostäder

Caroline.bielkhammar@hyresbostader.se

Veronica Höijer

Norrköpings kommun

veronica.hoijer@norrkoping.se

Tomas Lindquist

Hyresbostäder

tomas.lindquist@hyresbostader.se

Gunilla Solveigsdotter

ABF

gunilla.solveigsdotter@abf.se

Elvira Ekström

Norrköpings kommun

elvira.ekstrom@norrkoping.se

Jerry Wiklund

Marieborgs Folkhögskola

jerry.wiklund@folkbildning.net

Katarina Wändahl

Svenska kyrkan

katarina.wandahl@svenskakyrkan.se

Kristina Nedell

Svenska kyrkan

kristina.nedell@svenskakyrkan.se