Ledningsgrupp

Verksamheten bedrivs i partnerskap mellan fem lokala aktörer på två platser i Norrköping – Hageby och Ringdansen. Företrädare från partnerskapet berättar här om varför de är med och driver Portalen.

Alla i ledningsgruppen

Portalen drivs i partnerskap mellan Hyresbostäder, Svenska kyrkan, Norrköpings kommun, ABF och Marieborgs Folkhögskola. Gemensamt utgör man Portalen ledningsgrupp med ansvar för verksamhetsplanering, personal och finansiering. I april 2020 utgörs Portalens ledningsgrupp av följande personer.

Caroline Bielkhammar

Hyresbostäder

Caroline.bielkhammar@hyresbostader.se

Tomas Lindquist

Hyresbostäder

tomas.lindquist@hyresbostader.se

Gunilla Solveigsdotter

ABF

gunilla.solveigsdotter@abf.se

Elvira Ekström

Norrköpings kommun

elvira.ekstrom@norrkoping.se

Helén Styrenius

Norrköpings kommun

helene.styrenius@norrkoping.se

Pontus Karlbom

Norrköpings kommun

pontus.karlbom@norrkoping.se

Martina Bracht

Marieborgs folkhögskola

martina.bracht.marieborg@folkbildning.net

Helene Hägglund

Svenska kyrkan

helene.hagglund@svenskakyrkan.se