Portalens samarbetspartners

Under årens lopp har Portalen samarbetat med mängder av olika organisationer. Både i det lilla och i det stora. Nedan presenterar vi några av dessa samarbetspartners.

Anders Elfgren, Rotary

”Hösten 2014 startade vi ett mentors-program tillsammans med Portalen. En nyanländ adept matchas ihop med en lämplig mentor, helst med samma yrkesbakgrund som den nyanlända. Målet är att adepten snabbare ska komma in i det svenska samhället och på så sätt komma närmare praktik, jobb eller utbildning. Adepterna deltar också regelbundet i klubbens veckomöten för att skapa kontakter. Portalens arbete är viktigt då de uppmuntrar och stödjer nyanlända och detta samarbete innebär att det skapas bryggor mellan människor och kulturer vilket berikar alla involverade.”

Anders Elfgren - Rotary

”Målet är att stötta fler nyanlända att snabbare integreras i det svenska samhället”

Fakta Rotary

Rotary är ett världsomfattande yrkesnätverk där engagerade medlemmar verkar på en lokal, regional och global nivå för att förbättra människors liv.

Mario Marquez, Hagebykyrkan

”Vi arbetar för att förbättra integrationen i samhället. Det gör vi genom att låta volontärer få möjlighet att hitta en plats hos oss, vi har till exempel anställt en person som hjälper till att ta hand om olika grupper i kyrkans församling. För oss är Portalen en chans att arbeta med integration på ett mer heltäckande sätt och en möjlighet att få fler nyanlända i arbete. Genom samarbetet hoppas vi kunna fortsätta växa och hjälpa till i fler stadsdelar med liknande koncept.”

Mario Marques - Hagebykyrkan

”Vi vill få fler i arbete med hjälp av Portalen”

Fakta Hagebykyrkan

Hagebykyrkan är en mångkulturell kristen gemenskap i Hageby som erbjuder gudstjänster och hemgrupper och har ett nära samarbete med kafébussen.