Manal på Idrottens hus

”Ensam är inte stark, men tillsammans kan vi göra skillnad”

Svenska kyrkan i Norrköping har ett tydligt mål – att arbeta för att människor i vår stad ska få ett bättre liv på olika sätt. Den största delen av det sociala arbetet sker i egen regi, men man är också med och kraftsamlar tillsammans med andra aktörer; däribland Portalen.
– Just nu samverkar vi exempelvis med språkkaféer i kyrkans lokaler och genom att personal ibland finns med på Portalen, säger Katarina Wändahl, adjunkt på utvecklingsenheten.
Hon tycker att staten och kommunens resurser behöver kompletteras med ideella krafter från civilsamhället för att vi ska få ett så bra samhälle som möjligt.
– Detta lyckas Portalen med. Jag hoppas att vi fortsätter att våga vara modiga och tro att alla nya människor vi möter är blivande vänner – också dem som vid första anblicken verkar vara annorlunda än oss själva. Ensam är inte stark, men tillsammans kan vi göra skillnad. Därför är det viktigt att samverka över gränser, också när det gäller religioner.

“Jag hoppas att vi fortsätter att våga vara modiga och tro att alla nya människor vi möter är blivande vänner”