Vad är Portalen?

mötesplatsen Portalen hjälper vi människor att få ökat hopp, självförtroende, självkänsla och komma ut i arbetslivet. Här kan du delta i språkträning, mentorsprogram eller få stöd till att bygga nätverk.

Deltagarnas egna berättelser

Vårt samarbetsnätverk #starkaretillsammans