Vår verksamhet

Allt vi gör bygger på de behov och intressen som finns hos våra deltagare, och hos våra samarbetsorganisationer. Syftet med allt vi gör är att motivera våra deltagare och öka deras möjlighet att komma närmare arbetslivet.

Som deltagare ansvarar du själv för din resa. Portalen stöttar på vägen – men jobbet gör du själv.

Behoven och den individuella resan mot ett arbete ser olika ut för alla våra deltagare. Därför har vi delat in verksamheten i olika färger, baserat på aktivitetens syfte.

Två kvinnor lyssnar uppmärksamt på en tredje kvinna.

Grön verksamhet

– För dig som vill göra någonting, utvecklas och komma in i ett sammanhang.

Den gröna verksamheten är för deltagare som vill hitta en gemenskap, vara del av ett sammanhang eller utforska vilka möjligheter som finns till sysselsättning.

Här erbjuds allt från inspiration till sociala aktiviteter. Syftet är att öka kunskap och kompetens, men också att börja din resa mot ett mer aktivt liv. Målet för deltagarna är att skapa gemenskap, intresse, delaktighet och engagemang.

Exempel på aktiviteter:

  • Föreläsningar
  • Språkkafé
  • Kreativa studiecirklar

Vill du komma i kontakt med någon i den gröna verksamheten – kontakta

Mikael Nielsen

Verksamhetskoordinator; Utbildning, Volontärskap, Grön verksamhet
Två män sitter vid ett bord. De pekar på ett papper och diskuterar.

Gul verksamhet

– För dig som vill hitta vägen till att söka jobb

Den gula verksamheten är för dig som vet att du vill ha ett jobb, men behöver mer kompetens eller stöttning för att nå dit.

Här är det stort fokus på att hitta din egen väg till arbetslivet. Vad behöver just du för att komma dit du vill?

Du får veta hur arbetsmarknaden fungerar, utveckla din individuella kompetens, och bli förberedd för att söka jobb eller ta dig vidare till andra studier.

Exempel på aktiviteter:

  • Studiecirklar
  • Språkutveckling
  • Jobbklubb
  • Coachning

Vill du komma i kontakt med någon i den gula verksamheten – kontakta

Natalia Bonilla

Verksamhetskoordinator; Gul verksamhet
Kvinna skriver med penna på whiteboard.

Blå verksamhet

– För dig som är redo att söka jobb

Den blå verksamheten är för dig som vet vad du vill jobba med och har den kompetens som krävs, men behöver stöttning i den sista fasen.

Här jobbar vi med att matcha dig mot företag, att stötta ditt nätverksbyggande och att öka motiviationen till att söka och få jobb.

Exempel på aktiviteter:

  • Intervjuträning
  • Nätverksträffar
  • Individuell coachning

Vill du komma i kontakt med någon i den blåa verksamheten – kontakta

Heidi Wetell

Verksamhetsledare; Blå verksamhet, #starkaretillsammans
Kvinna sitter vid skrivbord. Hon tittar uppmärksamt på en man på andra sidan av bordet.

MENTORSKAP

Portalens mentorsprogram skapar möjligheter för människor att mötas, lära känna varandra och bredda det personliga nätverket. 

Med en mentor får du en personlig relation till en person som kan stötta dig i din personliga resa. Genom egna erfarenheter, att dela med sig av sitt eget nätverk och att vara ett bollplank. 

Vi är noggranna när vi matchar intressen och personer med varandra. Portalen är med i processen, men mötet mellan mentor och adept bygger på en personlig relation och eget engagemang. 


Tobias Marin

Verksamhetskoordinator; Evenemang och nätverk., Kommunikation

Volontärskap

På Portalen kan alla göra något. Att vara volontär hos oss är att både bidra till andras och din egen utveckling.

Vi är övertygade om att alla som väljer att vara med i vår verksamhet har något att bidra med. Därför är våra volontärer viktiga för oss, och att ditt personliga engagemang ligger till grund för hur du väljer att bidra.

Kanske jobbar du redan, men känner att du vill stötta någon annan i dennes resa mot arbete? Då kan du bli mentor, stötta som språkkafévärd, läsa någons CV eller hålla i en studiecirkel.

Deltar du i vår verksamhet, men har en kompetens som du kan dela med dig av till andra? Du kanske är vår nästa studiecirkelledare i matlagning?

Att vara volontär hos oss handlar självklart om att stötta andra, men du får också lika mycket tillbaka. Ny kompetens, nya perspektiv och framför allt gemenskap och sammanhang.

Det finns stora möjligheter att bli volontär. Det enda vi kräver är att du fullföljer det du tar på dig att göra. Tillsammans skapar vi möjligheter och hjälper varandra att utvecklas.

Om du vill bli volontär kontakta

Mikael Nielsen

Verksamhetskoordinator; Utbildning, Volontärskap, Grön verksamhet

#Starkaretillsammans

På Portalen handlar allt om vad vi kan åstadkomma tillsammans.

Vår verksamhet bygger på att alla bidrar med sin kompetens.
Lokala företag spelar en stor roll för alla som söker jobb: genom att vara de som rekryterar, men också med inspiration och kunskap.

Vad söker du som företag? Vilken kompetens krävs för att jobba hos just er? Hur jobbar ni med företagskultur?

Som företag finns det olika sätt att vara en del av Portalen. Om ni väljer att börja samarbeta med oss hittar vi ett sätt som passar just er – och som självklart ger lika mycket tillbaka till er.

Vill du vara en del av vårt företagsnätverk kontakta

Heidi Wetell

Verksamhetsledare; Blå verksamhet, #starkaretillsammans
Tre kvinnor sitter vid ett bord. De tittar på varandra och skrattar.

Projekt

Klicka på ett projekt för att läsa mer.

Pågående projekt

Avslutade projekt

En kvinna går förbi en port där det står CNEMA.

Innehåll