Meriana

Jag vill få så mycket erfarenheter som möjligt, både vad gäller branscher och arbetsgivare

Vi tar en intervju över teams, ett verktyg som kommit att bli bekant för Meriana, sedan kurserna online på Portalen under våren 2021. Meriana kom till Sverige 2017, med man och barn.

Jag har en examen i engelsk litteratur från mitt hemland. I Syrien jobbade jag med administration.

Resan i Sverige har innehållit både Sfi, svenska grund, svenska som andraspråk på gymnasienivå och administrationskurser på gymnasienivå på såväl Komvux som Hermods. Meriana har sökt många jobb och hela tiden haft siktet inställt på att åter kunna jobba med administration. Men tyvärr fick Meriana inga jobb.

Jag fick veta om att Portalen fanns via Facebook. Att man hade möjlighet att träna svenska, jobbklubb, och att Portalenen kunde stötta för att få ett jobb. Jag registrerade mig på Portalen våren 2021 och började i jobbklubb, online. Online pga Corona.

Meriana träffade flera i personalen på Portalen, Natalia och Leen på jobbklubben och på konversation avancerad. Meriana hade redan ett personligt brev och ett CV. Men hon upplevde att hon fick med sig mycket av jobbklubben, bland annat yrkesvägledning, bra information och hur företag kan kontaktas och mycket annan bra information.

Konversationskursen senare under våren kunde vara på plats, det tyckte Meriana var härligt. Kursen var med Svante, Meriana upplevde honom som en rolig och intressant person. De fick möjlighet att diskutera många ämnen under lektionerna.

Meriana upplever att hon fått med sig mycket av att vara en del av Portalen, hon hade också planer på att vara med som volontär på Portalen, men fick glädjande nog jobb, innan hon hann börja med det. Hon var också med på en workshop med LiU som handlade om önskemål om Hageby år 2040.

Heidi träffade jag genom att hon var med som gäst på jobbklubben en gång, att vi intervjutränade vid ett tillfälle efter det och att hon tog med mig till Dophins Network, ett lunchnätverk. Det var verkligen jätteviktigt, lite nervöst, men det var jättetrevligt! Där fick jag också möjlighet att träffa min nuvarande arbetsgivare. Jag fick ett sms från Heidi – kan du vara med på en nätverkslunch imorgon? Jag svarade ja! Det blev bra!

Meriana berättade att hon först kom till Portalen för att hon ville prata svenska, träffa andra, umgås och bygga närverk.

Alla möjligheter finns på Portalen. Man vet inte vilken dörr som öppnas på Portalen. Allt är möjligt på Portalen! Våga gå in genom dörren! Det är bra att våga säga ja! Vad hade hänt om jag inte hade följt med på nätverket och inte fått möjlighet att träffa en representant för Unik resurs?

Idag jobbar Meriana på Unik Rersurs med ett 1 årskontrakt. Här var Portalen och Heidi som referens också avgörande, tror Meriana. Företaget Meriana arbetar hos finns i Linköping och hon får arbeta med administration. Det är i en helt ny bransch, så det är mycket nytt att lära sig, säger Meriana, men hon trivs väldigt bra. Likheterna med hennes tidigare arbete i Syrien är att hon känner igen arbetsuppgifterna, kontakter med leverantörer och kunder, uppföljning osv. En skillnad mot att arbeta Syrien är att hon uppfattar att arbetsgivaren är mån om arbetsmiljön, att hon upplever att de verkligen bryr sig om sina anställda och fika och fikaraster såklart, säker Meriana skrattandes.

Merianas framtidsdrömmar är att undersöka marknaden, att få så mycket erfarenheter som möjligt, både vad gäller branscher och arbetsgivare, privata eller offentliga.

Framöver längtar jag såklart efter en fast tjänst säger Meriana med ett smittande leende.