Allmännyttans innovationslabb

Portalen deltog Sveriges Allmännyttas projekt Allmännyttans Innovationslabb under åren 2018-2020

Syftet med projektet var att utveckla och testa metoder för att motverka segregation. Portalen adresserade utmaningen kopplat till utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. 20-tal kvinnor deltog projektet aktivt.

Allt började med en stor workshop där kvinnorna tillsammans med Portalens nätverk identifierade viktiga orsaker till varför just den här målgruppen har svårare att komma in i den ordinarie arbetsmarknaden. Utifrån denna analys arrangerades flera tematräffar med olika gäster. En princip i projektet var att inhämta lärdomar från andra orter och aktörer. Under projekttiden kom Portalen i kontakt med andra liknande satsningar i andra kommuner eller med kontakter i Norrköping, som man inte samarbetat tidigare.

Konkreta resultat från projektet var att 10 av kvinnorna fick en anställning och alla kvinnor upplevde att deras nätverk har breddats tack vare projektet. Projektet gav Portalens personal mycket kunskap om utrikesfödda kvinnors situation och särskilda behov kopplat till kontakten med arbetsmarknaden. Många av de kontakter som byggdes under projekttiden har blivit en del av Portalens ordinarie nätverk.

Mer information om projektet och dess resultat hittar du här: https://www.sverigesallmannytta.se/integration/allmannyttans-innovationslabb/

Se filmen här:

Kontaktperson:

Anna Kanervo (tel. 011-21 16 00)

Fler projekt

Klicka på ett projekt för att läsa mer.

Pågående projekt

Avslutade projekt