Femina projektet

Under 2023 fortsatte satsningen tillsammans med Hyresbostäder och arbetsmarknadsenheten på
Norrköpings Kommun. Syftet är att öka anställningsbarheten för kvinnor som står långt ifrån
arbetsmarknaden.

Femina handlar om att kompetensstärka kvinnorna med såväl yrkeskompetens, men också i mjuka
värden som att samarbeta med andra, att lära sig mer svenska och att få till rutiner med
sjukfrånvaro, vab mm. Alla kvinnor har fått stärkt självkänsla och stolthet, de är förebilder och deras
barn ser gärna att mamma hämtar dem från förskola/skola iklädda arbetskläder. Barnen känner en
stolthet i att mamma arbetar.

I maj började den andra gruppen kvinnor i Ringdansen och i sep började 11 kvinnor sin praktik i
Hageby. Kvinnorna börjar med 1 månads praktik, för att sen ha möjligheten till ett års anställning via
Norrköping Kommun. Arbetsplatsen är Hyresbostäders fastigheter i Ringdansen respektive Hageby.

Nytt för i år är att två av föregående års Feminakvinnor fått en 11 månaders anställning på
Hyresbostäder som teamledare för kvinnorna. Feminakvinnornas anställning är 75 % arbete och 25 %
studier. Studier som antingen Portalen har ombesörjt, eller SFI eller upphandlad leverantör av
Norrköpings Kommun. Portalens syfte är att stötta kvinnorna vidare i anställningar hos andra
arbetsgivare inom eller efter att anställningsåret är slut, bland annat genom att föra många
diskussioner med etablerade städentreprenörer i Norrköping, såväl som Hyresbostäders
upphandlade städleverantörer.

Kontaktperson:

Fler projekt

Klicka på ett projekt för att läsa mer.

Pågående projekt

Avslutade projekt