Stadsdelsmammor i Navestad

Bakgrund till idén Stadsdelsmammor i Navestad är projektet ”kvartersmammor” som har drivits ibland annat Berlin. Pilotprojektet är en praktisk tillämplig av en metod som vi jobbar med på Portalen, Assets Basic Community Development (ABCD).

Kärnan i Stadsdelsmammor i Navestad är att utbilda några kvinnor som i sin tur ska skapa starka relationer med kvinnor i bostadsområdet genom delade erfarenheter och delat språk.

Våren 2022 utbildas 3-4 stadsdelsmammor, som själva befinner sig i olika delar av etableringen till att bli stadsdelsmammor. Kvinnorna har olika erfarenheter, olika bakgrund och olika språklig kompetens. Dessa kvinnor utbildas genom att träffa flera aktörer och myndigheter såsom

  • Skolan
  • Öppna förskolan
  • Polisen
  • Avk
  • Socialtjänstens uppsökandeteam
  • Mfl

Efter att kvinnorna fått grundläggande information och utbildning, ska de agera som brobyggare till andra kvinnor i området, för att förstärka förutsättningarna i bostadsområden, men också för att möjliggöra dialog.

Uppdraget för stadsdelsmammor är att kontakta andra kvinnor i område genom olika kanaler att

  • arrangera sociala aktiviteter
  • sprida information
  • ge känsla av trygghet till andra kvinnor
  • motivera och stötta kvinnor till att bli självständiga och delaktiga i det lokala samhället.

Genom Stadsdelsmammor engageras kvinnorna i Navestad i olika aktiviteter, stärks kvinnors närvaro i det offentliga rummet och tilltron till samhällets myndigheter, skapas tillgång till större sociala och professionella nätverk för de deltagande kvinnorna.

Stadsdelsmammor syftar också att höja kvinnors kompetenser för att kunna förstå hur det svenska samhället fungerar, använda Norrköping Kommuns tjänster, kontakta olika myndigheter och aktörer på både lokal och kommunal nivå. Framförallt ger det också en möjlighet till att lyssna till kvinnornas behov, åsikter, förslag och frågor och lyfta dem till olika myndigheter och aktörer.

Det finns flera mål med projektet Stadsdelsmammor, bland annat att kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknad ska kunna etablera sig, flera familjer har kontakt med öppna förskolan och BVC och därmed att flera barn inom området börjar på förskola, fler kvinnor från utanförskap till självförsörjning, mer sociala relationer mellan kvinnor från olika bakgrund i Navestad, starkare relationer mellan kvinnor och olika myndigheter och aktörer.

I några få ord, huvudmålet med stadsdelsmammor är att förbättra de socioekonomiska förutsättningarna som leder till trivsel, självständighet och trygghet i Navestad.

Kontaktperson:

Natalia Bonilla

Verksamhetskoordinator; Gul verksamhet

Fler projekt

Klicka på ett projekt för att läsa mer.

Pågående projekt

Avslutade projekt