People Take Action

People Take Action är ett projekt som går ut på att minska segregationen i Norrköping och öka kunskapen om demokrati.

Projektet utgår från Portalens verksamhet i Hageby och Navestad men omfattar hela Norrköping. Portalen är i sin tur en mötesplats för personer som vill komma ut i arbete eller börja studera.

Målgruppen är deltagare på Portalen, föreningar och boende i främst Hageby och Navestad. Målet med People take action är att öka kunskapen om demokrati och segregation. Med föreläsningar, studiecirklar, workshops, möten mellan människor och genom att samarbeta med föreningar är förhoppningen att projektet ska ge deltagarna rätt verktyg så att de kan vara med och skapa förändring, både i Portalens verksamhet och i samhället i stort. Ett annat mål är att öka valdeltagandet och få fler att förstå vad det innebär att ha rösträtt.

ABF:s projekt, som startade maj 2021, möjliggörs med hjälp av medel från myndigheten Delegationen mot Segregation. Samarbetspartners i både projektet och Portalens verksamhet är Norrköpings kommun, Marieborgs Folkhögskola, Svenska Kyrkan och Hyresbostäder.

Kontaktperson:

Mikael Nielsen

Verksamhetskoordinator; Utbildning, Volontärskap, Grön verksamhet

Fler projekt

Klicka på ett projekt för att läsa mer.

Pågående projekt

Avslutade projekt